10 Hram sv.Jovana Krstitelja Sutivan

10 Hram sv.Jovana Krstitelja Sutivan