34-O Š Risto Ratković 1975-76 sa učiteljicom Vidom Šćepanović

34-O Š Risto Ratković 1975-76 sa učiteljicom Vidom Šćepanović