Tag PRAVA MANJINA U NJEMAČKOJ

PRAVA MANJINA U NJEMAČKOJ

Njemačka Nacionalnim manjinama u Njemačkoj smatraju se grupe njemačkih stanovnika koji tradicionalno predstavljaju rezidente na teritoriji Njemačke, a od većine stanovništva razlikuju se po sopstvenom jeziku, kulturi, istoriji i nastojanju da očuvaju svoj identitet. Pojedine nacionalne manjine imaju područja koja…