PRAVA MANJINA U BELGIJI

Belgija Ustavom Kraljevine Belgije uređena su prava i slobode svih državljana Belgije koji imaju ista prava.

Ustav propisuje da su zakonima i saveznim zakonima garantovana prava na slobodu i pripadnost ideološkoj i filozofskoj manjini, te da drugačiji pojam manjina Ustav Belgije ne prepoznaje. Stoga, ne postoje posebne ustavne odredbe u vezi sa učešćem ovih grupa na izborima.

Među različitim jezičkim zajednicama u Belgiji, na saveznom nivou, holandska i francuska jezička zajednica predstavljaju dvije dominantne zajednice, iako je francuska jezička zajednica brojčano manje zastupljena od holandske.

U cilju zaštite interesa obje jezičke zajednice, Ustav predviđa uspostavljanje niza procedura poput usvajanja zakona izglasavati dvostrukom većinom, tj. opštom većinom i većinom u okviru jezičke grupe. Takođe, na nivou glavnog grada (Brisel), francuska i holandska jezička zajednica predstavljaju dominanatne jezičke zajednice.

Belgija je zemlja potpisnica Konvencije o zaštiti nacionalnih manjina, iako nije ratifikovala Konvenciju.

Projekat “Različiti, a isti” realizuje NVO Multimedijal Montenegro(MMNE)uz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *